QUOTES

Pagament de les quotes

Es farà mensualment mitjançant domiciliació en el compte bancari informat en la inscripció. Inicialment es pagaran per avançat dues o tres quotes segons categories per fer front a la despesa de l’assegurança federativa.

Iniciació: 25 euros

Infantils: 30 euros

Cadets: 40 euros

Juvenils: 45 euros. (Les dues primeres quotes es paguen al setembre per cobrir les assegurances federatives.)

Sèniors: 50 euros mensuals. (Les 3 primeres quotes es paguen en setembre per cobrir les assegurances federatives i les dues següents al desembre.)